FO kabellərin sonlanması

Fiber optik kabellər serverlərdə telekommunikasiya şkaflarında, divara bərkidilən optik bokslarda və optik muftalarda sonlanır.

Sifariş göndər